چاپ

میدان ناوونا رم

میدان ناوونا رم (Piazza Navona Rome) در مکان ورزشگاه دومیتیان که مربوط به قرن یکم بود، قرار گرفته است. رومیان باستان برای تماشای مسابقات در این محل از شهر رم که ظرفیت 20 هزار نفر را داشت، جمع می‌ شدند. در میدان ناوونا رم سه چشمه در کنار هم هستند و بالاترین آن برنینی است که بر دو چشمه دیگر "فونتانا دی کواتر" و "فیومی" حکم فرمایی می کند. 

 

میدان ناوونا رم

تصویر میدان ناوونا رم

میدان ناوونا رم 

تصویر میدان ناوونا رم

میدان ناوونا رم 

تصویر میدان ناوونا رم

 میدان ناوونا رم

تصویر میدان ناوونا رم