گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه (Dubai City Bus Tours) از جمله سرگرمی های جذاب در دبی است که گردشگران تور دبی می توانند با استفاده از بلیط های 24، 48 و 72 ساعته و در 5 مسیر مختلف در سطح شهر به گردش بپردازند. اتوبوس های دوطبقه بدون سقف بوده و دارای 44 صندلی در طبقه پایین و 28 صندلی در طبقه بالایی می باشند. همراه هر یک از این اتوبوس ها یک مفسر صوتی اماکن مهم شهر را معرفی می کند. این اتوبوس ها هر ۲۰ الی ۳۰ دقیقه ما بین ساعات 9 تا 20 حرکت می کنند. 

 

 گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

تصویر گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

تصویر گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه

تصویر گشت در دبی با اتوبوس دو طبقه