گردنه سلیم ارمنستان

گردنه سلیم ارمنستان یکی از دیدنی ترین اماکن ارمنستان است. این گردنه در واقع بعد از دریاچه سوان ارمنستان و در مسیر سوان به ایروان واقع شده است. مسافران تور ارمنستان این فرصت را خواهند داشت تا در مسیر بازگشت سوان به ایروان اندکی توقف کرده و به تماشای چشم انداز زیبای این گذرراه بپردازند. دره گردنه سلیم ارمنستان نیز، بسیار جالب و جذاب است. گردنه سلیم ارمنستان دورانی به بخشی از جاده ابریشم تعلق داشت که اروپا را به خاور دور وصل می‌کرد. جالب است بدانید کاروانسرایی باستانی که برای استراحت بازرگانان و تاجران در جاده ابریشم در نظر گرفته شده بود، هنوز هم در آنجا باقی مانده است.

 

گردنه سلیم ارمنستان

تصویر گردنه سلیم ارمنستان