کوه بودا پاتایا تایلند

کوه بودا پاتایا تایلند (Buddha Mountain Pattaya Thailand) در شهر پاتایا بوده و کوهی است که تصویر بودا بر روی آن طرحی شده است. این تصویر در شب و به کمک یک لیزر بر روی کوه انداخته شده و به این ترتیب بر روی کوه کنده کاری هایی صورت گرفته که به شل بودا درآمده است. این کنده کاری ها توسط طلا تزئین شده و نمای بسیار جالب و زیبایی را ایجاد کرده است. محلی ها به این کوه "Khao Chi Chan" می گویند. این محل به یک مکان گردشگری و تفریحی برای میهمانان تور تایلند تبدیل شده و رستورانی در آنجا وجود دارد. 

 

کوه بودا پاتایا تایلند

تصویر کوه بودا پاتایا تایلند

 کوه بودا پاتایا تایلند

تصویر کوه بودا پاتایا تایلند

کوه بودا پاتایا تایلند 

تصویر کوه بودا پاتایا تایلند

 کوه بودا پاتایا تایلند

تصویر کوه بودا پاتایا تایلند

 کوه بودا پاتایا تایلند

تصویر کوه بودا پاتایا تایلند