کلیسا کولومنسکویه روسیه

کلیسا کولومنسکویه روسیه در منطقه سابق سلطنتی قرار گرفته است. این کلیسا متعلق به قرن 15 میلادی است که به عنوان محل اقامت تابستانی برای تزارهای روسیه مورد استفاده بود. موزه کولومنسکویه بیش از دو هزار نقاشی روسی از قرن های 15 تا 17 میلادی، قطعاتی از کنده کاری روی چوب و سنگ و نمونه هایی از سازه ها و اشیا تاریخی را در خود جای داده است. کلیسا کولومنسکویه روسیه به عنوان یک یادبود در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 

  

کلیسا کولومنسکویه روسیه

تصویر کلیسا کولومنسکویه روسیه

کلیسا کولومنسکویه روسیه 

تصویر کلیسا کولومنسکویه روسیه

کلیسا کولومنسکویه روسیه 

تصویر کلیسا کولومنسکویه روسیه

کلیسا کولومنسکویه روسیه

تصویر کلیسا کولومنسکویه روسیه

کلیسا کولومنسکویه روسیه

تصویر کلیسا کولومنسکویه روسیه