کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه در قلب سن پترزبورگ قرار دارد. این کلیسا شبیه به کلیسای پتر مقدس رم است. ورودی کلیسا از 96 ستون به شکل نیم دایره تشکیل شده و رو به یک باغ زیبا می باشد. این کلیسا در طی سال  های 1801 تا 1811 و تنها توسط مواد و مصالح داخلی و بدست کارگران و نیروهای روسی بنا شده است. نقاشی های بسیار زیبایی بر دیوارهای داخلی کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه نقش بسته اند و چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می کنند. برای بازدید از این بنا نیازی به تهیه بلیط نبوده و کاملا رایگان می باشد. معمار این بنا آندری وارانیخین بوده است. 

 

کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

 کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

 کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

 کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

 کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه