کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه

کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه به یادبود پدر الکساندر سوم و به فرمان او در سال 1883 بنا شد و در سال 1907 ساخت آن به پایان رسید. تزار الکساندر دوم کسی بود که در سال 1861 میلادی قانون منع رعیت‌ داری در روسیه را تصویب کرد. سبک معماری روسی متعلق به قرون‌ وسطی کاملاً در ظاهر این کلیسا نمایان است. کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه پس از کلیسای جامع سنت لوئیس بیشترین مساخت موزائیک را دارد. این کلیسا در محل ترور الکساندر دوم قرار دارد. مقبره او با سنگ های زیبا و گران قیمت تزئین شده است.

 

کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه

 کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه

تصویر کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه

کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه 

تصویر کلیسای ناجی در خون سن پترزبورگ روسیه