کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا (Kesik Minaret Mosque Antalya) از دوران حکومت رومی ها، بيزانس، سلجوقيان و عثمانی ها پا برجا مانده و نشان از تمدن شهر آنتالیا دارد. این بنا در سال 1896 دچار آتش سوزی شده و بخش فوقانی مناره را از بین می‌ برد. پس از آن نام مسجد از کوکوت به کسیک مناره آنتالیا (بریده شده) تغییر پیدا کرد. 

 

کسیک مناره آنتالیا 

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا 

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا 

تصویر کسیک مناره آنتالیا