کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه

کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه به وسعت 110 هکتار و مجموعه ای از بناها و کاخ های مجلل است که به فرمان "پتر کبیر" ساخته شده اند. کاخ پترهوف به عنوان تفرجگاه اختصاصی پتر کبیر مورد استفاده بود. این مجموعه شامل باغ نیز هست که به دو بخش باغ بالا و پایین تقسیم شده و کاخ در میانه ی این دو باغ قرار گرفته است. ارمیتاژ، مون‌پلیسر، مارلی و کوتیج از جمله دیگر بناهای این مجموعه عظیم هستند. کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 

 

کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه  

تصویر کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه

 کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه

تصویر کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه

کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه 

تصویر کاخ پترهوف سن پترزبورگ روسیه