کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول (Tophane Kasri Istanbul) در کنار مسجد نصرتیه استانبول قرار گرفته و از جمله دیدنیهای استانبول محسوب می شود که مسافران تور استانبول می توانند از آن بازدید نمایند. کاخ طوفانی استانبول بنا به درخواست سلطان عبدالمجید عثمانی و ویلیام جیمز اسمیت معمار آن را بر عهده داشته است. این کاخ مشتمل بر دو طبقه می باشد. از کاخ طوفانی استانبول به عنوان خوشامد گویی از سیاست مداران خارجی هنگام ورود به بندرگاه و بازدید سلاطین از کارخانه های اسلحه سازی بوده است. با توجه به اینکه نام محله ای که این کاخ در آن واقع شده است، طوفانی است این کاخ به کاخ طوفانی استانبول معروف شده است. امروزه کاخ طوفانی استانبول به عنوان دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه معمار سنان تغییر کاربري داده است.

 

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول