کاخ احلامور استانبول

کاخ احلامور استانبول (Ihlamur Pavilion Istanbul) در منطقه بشیکتاش استانبول قرار گرفته است که بین سال های 1849 تا 1855 میلادی بنا به فرمان سلطان عبدالمجید ساخته شده است. این کاخ به عنوان اقامتگاه تابستانی سلاطین بوده و سلطان عبدالمجید از کاخ احلامور استانبول برای استراحت و فراغت استفاده می کردند. کاخ احلامور استانبول از دو بخش کوشک مراسم و کوشک معیت تقسیم شده است که کوشک مراسم برای جشن ها و کوشک معیت مکانی برای استراحت سلطان و خانواده اش بوده است. نیکاگوس بالیان معمار این کاخ باشکوه بوده است. کاخ احلامور استانبول پس از فوت عبدالمجید، استراحتگاه عبدالعزیز و محمد رسات بوده تا اینکه در سال 1987 به عنوان موزه ای بر روی گردشگران تور استانبول باز شد. احلامور در لغت به معنای درخت نمدار است و این کاخ بین درختان نمدار واقع شده است.

 

کاخ احلامور استانبول

تصویر کاخ احلامور استانبول

کاخ احلامور استانبول

تصویر کاخ احلامور استانبول

کاخ احلامور استانبول

تصویر کاخ احلامور استانبول

کاخ احلامور استانبول

تصویر کاخ احلامور استانبول