کابل راید سامویی تایلند

کابل راید سامویی تایلند (Cable ride Samui Thailand) یکی از تفریحات جذاب در شهر سامویی است. در این ورزش که در فاصله کمی از ساحل لامای قرار دارد، کابل هایی به درختان بسته شده اند و گردشگران به وسیله یک دسته مابین کابل ها حرکت می کنند. این مسیر 850 متر است و از ساعات 10  تا 17 در خدمت مسافران تور تایلند می باشند. 

 

کابل راید سامویی تایلند

تصویر کابل راید سامویی تایلند

 کابل راید سامویی تایلند

تصویر کابل راید سامویی تایلند

 کابل راید سامویی تایلند

تصویر کابل راید سامویی تایلند

 کابل راید سامویی تایلند

تصویر کابل راید سامویی تایلند