پارک گورکی مسکو روسیه

پارک گورکی مسکو روسیه دارای 300 هکتار مساحت می باشد که در سرتاسر رود مسکوا قرار گرفته است. این پارک به عنوان یک مرکز تفریحی و فرهنگی به شمار می رود. در فاصله کوتاهی از هتل ایستگاه مترو پارک کولتورِ یا آکتوبرسکی وجود دارد. در آخر هفته ها و روزهای تعطیل بیش از 100 هزار نفر از این پارک دیدن می کنند. در فصل زمستان بخش عمده پارک به محلی برای اسکیت روی یخ تبدیل می شود. پارک گورکی مسکو روسیه در سال 1928 تاسیس شده است. نام این پارک از بنیانگذار رئالیسم سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی ، به نام "ماکسیم گورکی" گرفته شده است. 

 

پارک گورکی مسکو روسیه

تصویر پارک گورکی مسکو روسیه

پارک گورکی مسکو روسیه 

تصویر پارک گورکی مسکو روسیه

پارک گورکی مسکو روسیه

تصویر پارک گورکی مسکو روسیه

پارک گورکی مسکو روسیه 

تصویر پارک گورکی مسکو روسیه