پارک پروانه کوالالامپور مالزی

پارک پروانه کوالالامپور مالزی (Kuala Lumpur Butterfly Park Malaysia) تقلیدی از محل زندگی واقعی پروانه ها در جنگلهای گرمسیری است و در فاصله ده دقیقه ای بخش مرکزی کوالالامپور قرار دارد. در این پارک  120 نوع پروانه وجود دارند که با رنگ های مختلف زیبایی بخش فضای بزرگ این پارک شده اند. انواع حشرات و پروانه های تاکسیدرمی شده هم در پارک پروانه کوالالامپور مالزی وجود دارند. رطوبت، گرمای هوا و جو بومی پارک نیز بسیار لذتبخش است. 

 

پارک پروانه کوالالامپور مالزی

تصویر پارک پروانه کوالالامپور مالزی

 پارک پروانه کوالالامپور مالزی

تصویر پارک پروانه کوالالامپور مالزی

پارک پروانه کوالالامپور مالزی 

تصویر پارک پروانه کوالالامپور مالزی