پارک مدیا سیتی دبی

پارک مدیا سیتی دبی (Dubai Media City) از جمله پارک های شگفت انگیز در دبی که یک دریاچه بزرگ زیبایی دو چندانی را به آن بخشیده است. اردک ها، غازها، لاک پشت های خوراکی و کپورهای بسیار بزرگ نیز در این پارک به چشم می خورند. در این پارک جشنواره های فصلی و کنسرت های موسیقی اجرا می شوند که گردشگران زیادی را به خود جذب می نماید. پارک مدیا سیتی دبی به صورت شبانه روزی باز بوده و پذیرای میهمانان تور دبی است. در این پارک سرویس بهداشتی و وسایل بازی کودکان و بوفه وجود ندارد. 

 

پارک مدیا سیتی دبی 

تصویر پارک مدیا سیتی دبی

پارک مدیا سیتی دبی 

تصویر پارک مدیا سیتی دبی

پارک مدیا سیتی دبی 

تصویر پارک مدیا سیتی دبی

پارک مدیا سیتی دبی 

تصویر پارک مدیا سیتی دبی

پارک مدیا سیتی دبی 

تصویر پارک مدیا سیتی دبی