پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی (Tunku Abdul Rahman National Park Kota Kinabalu Malaysia) در کوتاکینابالو واقع شده و حدود 4929 کیلومتر مربع وسعت دارد. این پارک مجمع‌الجزایری است که از 5 جزیره تشکیل شده است. پولائو جایا، پولائو مانوکان، پائولا ماموتیک، پائولا ساپی و پائولا سولوگ نام های این جزایر می باشند. این جزایر حدود یک میلیون سال پیش جزو سرزمین اصلی بودند و پس از پایان دوران یخبندان بخشی از آن به زیر آب رفته و جزایر فعلی را برجای گذاشتند. آب و هوای استوایی و زیبایی‌های بصری از جمله دلایل جذب گردشگران تور مالزی به پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو می باشد. 

 

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

 پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی

پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی 

تصویر پارک دریایی تانکو عبدالرحمن کوتاکینابالو مالزی