پارک الرشیدیه دبی

پارک الرشیدیه دبی (Al Rashidiya Park Dubai) در قسمت جنوبی فرودگاه دبی با وسعت 40000 متر مربع می باشد. فضایی برای بازی کودکان، درختان سرسبز و زیبا و کافه در این پارک وجود دارند. پارک الرشیدیه دبی در طی روزهای شنبه تا چهارشنبه ویژه بانوان بوده و آقایان اجازه ورود به آنجا را نداشته ولی در پایان هفته پذیرای خانواده ها است. این پارک تا ایستگاه مترو حدود 690 متر فاصله دارد. 

 

 پارک الرشیدیه دبی

تصویر پارک الرشیدیه دبی

پارک الرشیدیه دبی

تصویر پارک الرشیدیه دبی

پارک الرشیدیه دبی

تصویر پارک الرشیدیه دبی

پارک الرشیدیه دبی

تصویر پارک الرشیدیه دبی