پارک آهوان کیش

پارک آهوان کیش با هدف تکثیر آهوی ایرانی و رونق بخشیدن به جاذبه های جزیره کیش افتتاح شد. سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1363 تعداد 30 آهو را از جزیره خارک به کیش انقال داد که در حال حاضر در بیشتر مناطق خصوصاً در شرق و جنوب جزیره کیش آهوهایی به صورت گله های پراکنده وجود دارند. شرایط مناسب محیطی، ساخت آبشخور و توزیع علوفه برای آهوها باعث بقاء و افزایش جمعیت آنها شده است. شير، آهو، روباه، شغال، ميمون، گوزن و انواع پرندگان نیز در پارک آهوان کیش نگهداری می شوند. 

 

پارک آهوان کیش 

تصویر پارک آهوان کیش

پارک آهوان کیش 

تصویر پارک آهوان کیش

پارک آهوان کیش 

تصویر پارک آهوان کیش

پارک آهوان کیش 

تصویر پارک آهوان کیش