پارک آبشار کیش

پارک آبشار کیش در خیابان فردوسی و در فاصله کوتاهی از هتل ارم بازار پردیس 1 قرار گرفته است. این پارک دارای چشم اندازهایی زیبا بوده و یکی از مکان های تفریحی پربازدید در جزیره به شمار می رود. پوشش گیاهی غالب در پارک آبشار کیش از انواعی است که رشد بیشتری در محیط جزیره داشته باشند و در عین حال نیاز کمتری بهآبیاری دارند. 

 

پارک آبشار کیش 

تصویر پارک آبشار کیش

پارک آبشار کیش 

تصویر پارک آبشار کیش

پارک آبشار کیش 

تصویر پارک آبشار کیش

پارک آبشار کیش 

تصویر پارک آبشار کیش