هفت برج یدیکوله استانبول

هفت برج یدیکوله استانبول (Yedikule Fortress Istanbul) بر روی اتوبان ساحلی استانبول قرار گرفته است که به دروازه باشکوه شهر استانبول نیز معروف است. این دروازه جهت تشریفات امپراطور مورد استفاده قرار گرفت و سپاهیان و لشگریان زمانی که از جنگ پیروز برمی گشتند، از این دروازه عبور می کردند. در زمان های بعدی نیز برای امور خزانه دولت، انبار و زندان سفارت مورد استفاده قرار گرفت. و امروزه گردشگران تور استانبول می توانند به عنوان موزه از آن بازدید نمایند. این دروازه با شکوه در فاصله ی اندکی از ساحل دریای مرمره قرار دارد. بازدید از هفت برج یدیکوله استانبول را در برنامه ی سفری خود قرار دهید زیرا بسیار باشکوه و دیدنی است.

 

هفت برج یدیکوله استانبول

تصویر هفت برج یدیکوله استانبول

هفت برج یدیکوله استانبول

تصویر هفت برج یدیکوله استانبول

هفت برج یدیکوله استانبول

تصویر هفت برج یدیکوله استانبول