میدان مانژ مسکو روسیه

میدان مانژ مسکو روسیه 6500 متر مربع مساخت دارد. موزه تاریخی مسکو، دانشگاه مسکو و باغ الکساندر در اطراف این میدان واقع شده اند. همچنین میدان سرخ فاصله کوتاهی تا این میدان داردکه از طریق خیابان تورسکایا به میدان منتهی می شود. یک مرکز خرید با چهار طبقه در زیر میدان قرار دارد. میدان مانژ در طی سال های 1932 تا 1938 ساخته شد و برای رژه‌های نظامی، فستیوال‌های مردمی و نمایشگاه‌ها مورد استفاد قرار می گرفت که امروزه به یک مکان توریستی تبدیل شده است. یکی از مراکز تجاری بزرگ به نام "اوخودنی ریاد" در پایتخت روسیه در میدان مانژ مسکو روسیه قرار دارد. 

 

میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه