میدان سرخ مسکو روسیه

میدان سرخ مسکو روسیه یا به اصطلاح "قلب مسکو" واقع در پایتخت این کشور دارای طولی حدود 700 متر و عرض 13 متر می باشد. کاخ کرملین و کلیسای جامع سنت باسیل در این میدان به خوبی خودنمایی می کنند. خواننده های معروف زیادی در میدان سرخ مسکو روسیه کنسرت های خود را اجرا می کنند. بیشتر خیابان های اصلی مسکو به میدان سرخ که میدان مرکزی مسکو است، ختم می شوند. رژه ارتش در روز‌های ۹ می و روز پیروزی در میدان سرخ برگزار می  گردد.

 

میدان سرخ مسکو روسیه

تصویر میدان سرخ مسکو روسیه

میدان سرخ مسکو روسیه 

تصویر میدان سرخ مسکو روسیه

 میدان سرخ مسکو روسیه

تصویر میدان سرخ مسکو روسیه