میدان اسب دوانی دبی

میدان اسب دوانی دبی (Dubai Meydan Racecourse) جزو جاذبه های گردشگری در شهر دبی امارات که در سال 2010 افتتاح شده است. مسابقات اسب دوانی دبی در سال 1981 پایه گذاری شد و حدود 10 سال بعد در سال 1992 کلوپ اسب دوانی در نادالشبا فعالیت های خود را ادامه داد. در این مجموعه 60 هزار صندلی برای تماشاچیان و یک مسیر 2400 متری برای اسب دوانی فراهم شده است. موزه، گالری و سوارکاری نیز در میدان اسب دوانی دبی وجود دارد. مسابقه زمستانی، مسابقه جهانی دبی، کارناوال و مراسم وردکاپ دبی در این مجموعه برگزار می شوند.

 

میدان اسب دوانی دبی 

تصویر میدان اسب دوانی دبی

میدان اسب دوانی دبی 

تصویر میدان اسب دوانی دبی

میدان اسب دوانی دبی 

تصویر میدان اسب دوانی دبی

میدان اسب دوانی دبی 

تصویر میدان اسب دوانی دبی

میدان اسب دوانی دبی 

تصویر میدان اسب دوانی دبی