موزه پرنس ویلز هند

موزه پرنس ویلز هند به سبک معماری گوتیک ساخته شده که در شهر بمبئی قرار گرفته است. این موزه آثاری از دوره های مختلف تاریخ هندوستان و نمونه هایی از حیات وحش و آبزیان هند را دارد. موزه پرنس ویلز هند در سال 1904 تا 1914 در میان باغی زیبا بنا شد که در جنگ جهانی اول به عنوان بیمارستان استفاده شد. این موزه به دلیل سفر پرنس ولز به هندوستان به این نام خوانده شد.

 

موزه پرنس ویلز هند

تصویر موزه پرنس ویلز هند

 موزه پرنس ویلز هند

تصویر موزه پرنس ویلز هند

موزه پرنس ویلز هند 

تصویر موزه پرنس ویلز هند