موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول (Turkish And Islamic Arts Museum Istanbul) در منطقه فاتح استانبول و در میدان سلطان محمود بنا شده است. موزه هنرهای اسلامی استانبول در سال 1524 بنا شده و زمانی کاخ ابراهیم پاشا بوده است. پس از اعدام ابراهیم پاشا این کاخ با کاربری های متفاوت نظیر سربازخانه، زندان، دفتر ثبت وادارات دولتی مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت در سال 1983 به موزه هنرهای اسلامی جهت بازدید گردشگران تور استانبول تبدیل شده است. اشیاء فلزی و چوبی هنری، قدیمی ترین فرش های دنیا، مینیاتورها، پارچه ها و آثار خطی از جمله آثاری هستند که در موزه هنرهای اسلامی استانبول نگه داری می شود. در بخشی دیگر از موزه هنرهای اسلامی استانبول قالی و فرش های نفیس، ظروف، گلدان های زیبا و ابزار و ادوات جنگی به چشم می خورد. 

 

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول