موزه ملی کوالالامپور مالزی

موزه ملی کوالالامپور مالزی (National Museum Kuala Lumpur Malaysia) نشانگر تاریخ و فرهنگ مردم مالزی است که در سال 1963 افتتاح گردید. ساختمان این موزه برای به تصویر کشیدن معماری بومی مالزی، بر روی 26 ستون اصلی استوار شده که 13 تای آن ها در غرب و 13 تای دیگر در قسمت شرقی قرار گرفته اند و معرف 13 استان مالزی می باشند. موزه ملی کوالالامپور مالزی از 3 طبقه و 4 گالری اصلی تشکیل شده که دو گالری در طبقه همکف و دو گالری هم در طبقه اول قرار گرفته انداولین خودروی ملی مالزی که متعلق به سال 1985 است در این موزه به نمایش گذاشته شده است. 

 

موزه ملی کوالالامپور مالزی

تصویر موزه ملی کوالالامپور مالزی

 موزه ملی کوالالامپور مالزی

تصویر موزه ملی کوالالامپور مالزی

 موزه ملی کوالالامپور مالزی

تصویر موزه ملی کوالالامپور مالزی

 موزه ملی کوالالامپور مالزی

تصویر موزه ملی کوالالامپور مالزی