موزه قهوه دبی

موزه قهوه دبی (Coffee Museum Dubai) بکی ار دیدنیهای دبی است که افراد زیادی از طرفداران قهوه را مجذوب خود می نماید. بو دادن دانه های قهوه توسط یک خانم اهل اتیوپی و آماده کردن قهوه روی شن های داغ توسط یک مرد مصری نیز بخش هایی از این موزه هستند. موزه قهوه دبی در سال 2014 و توسط یک تاجر قهوه به نام خلید ال مولا بنا شده است. قوری های سفالی یمنی و اتیوپیایی مربوط به 300 سال پیش، مقالاتی درباره قهوه از قرن هجده تاکنون و آثار هنری و عتیقه جات مربوط به قهوه در این موزه به چشم می خورند. در این موزه بیش از 400 وسیله آماده کردن قهوه از 24 کشور را می توانید ببینید. 

 

 موزه قهوه دبی

تصویر موزه قهوه دبی

موزه قهوه دبی

تصویر موزه قهوه دبی

موزه قهوه دبی

تصویر موزه قهوه دبی

موزه قهوه دبی

تصویر موزه قهوه دبی

موزه قهوه دبی

تصویر موزه قهوه دبی