موزه دبی

موزه دبی (Dubai Museum) یکی از جاذبه های گردشگری دبی است. آلات جنگی چون زره، نیزه، شمشیر، پیکان و تپانچه؛ آلات موسیقی قدیمی چون طبل، چنگ، فلوت و نی پوست بز در این موزه به جشم می خورند. علاوه بر این نقشه های قدیمی از خلیج فارس را از سال های شصت تا هشتاد میلادی در موزه دبی وجود دارند. این موزه در قلعه تاریخی الفهدی قرار دارد. 

 

موزه دبی 

تصویر موزه دبی

موزه دبی 

تصویر موزه دبی

موزه دبی 

تصویر موزه دبی

موزه دبی 

تصویر موزه دبی