موزه تمدن اسلامی شارجه دبی

موزه تمدن اسلامی شارجه دبی (Sharjah Museums Authority) یکی از جاذبه های گردشگری و جزو آثار باستانی دبی محسوب می شود. در این موزه آثار هنری اسلامی از بدو اسلام تا‌کنون مورد بازدید قرار گرفته اند. این موزه از هفت گالری بزرگ به نام های گالری ابوبکر، گالری علمی و فناوری ابن الحیتم، گالری هنر اسلامی 1، هنر اسلامی 2، هنر اسلامی 3 و 4، گالری نمایش سکه های اسلامی و نمایشگاه موقت المناره وجود دارند که شامل نمایشگاه کتاب های دست نویس، غرفه های قرآنی، خوشنویسی‌ و... می باشند. موزه تمدن اسلامی شارجه دبی توسط دکتر شیخ سلطان‌ بن محمد القاسمی و در تاریخ در 6 ژوئن 2008 افتتاح شده است. 

 

موزه تمدن اسلامی شارجه دبی 

تصویر موزه تمدن اسلامی شارجه دبی

موزه تمدن اسلامی شارجه دبی 

تصویر موزه تمدن اسلامی شارجه دبی

موزه تمدن اسلامی شارجه دبی 

تصویر موزه تمدن اسلامی شارجه دبی

موزه تمدن اسلامی شارجه دبی 

تصویر موزه تمدن اسلامی شارجه دبی