موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند (Bottle Museum Pattaya Thailand) موزه کارهای دستی هنرمندی به نام پیتر بدلایس می باشد. این هنرمند خلاق بسیاری از مکان های مهم گردشگری دنیا، کلیساها، معبدها، کاخ ها و کشتی ها را با ظرافت و دقت به صورت ماکت و در داخل بطری ایجاد کرده است. موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند بیش از 300 اثر هنری از این مجسمه ساز آلمانی را می توانید ببینید. 

 

موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

تصویر موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند 

تصویر موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

 موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

تصویر موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند

موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند 

تصویر موزه بطری های شیشه ای پاتایا تایلند