منطقه پرج آنتالیا

منطقه پرج آنتالیا (The Ancient City of Perge Antalya) یک منطقه باستان شناسی و جاذبه توریستی که در ساحل دریای مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. یک تئاتر مربوط به شهرداری در پرج وجود دارد که برخی از برجستگی های آن را در استادیوم حومه شهر نیز به چشم می خورند. بازارهای این منطقه و حمام عمومی آن از جمله دیدینهای پرج محسوب می شوند. 

 

منطقه پرج آنتالیا 

تصویر منطقه پرج آنتالیا

منطقه پرج آنتالیا 

تصویر منطقه پرج آنتالیا

منطقه پرج آنتالیا 

تصویر منطقه پرج آنتالیا

منطقه پرج آنتالیا 

تصویر منطقه پرج آنتالیا