مقبره اعتماد الدوله آگرا

مقبره اعتمادالدوله آگرا یکی از برترین دیدنیهای هندوستان و جاذبه های گردشگری در شهر آگرا است. آرامگاه اعتمادالدوله که به پدر ملکه نور جهان معروف است در 5 کیلومتری رودخانه یامونا قرار گرفته و اولین بنای مربوط به دوره مغول ها است که از سنگ های مرمرین بنا شده است. 

 

مقبره اعتماد الدوله آگرا

تصویر مقبره اعتماد الدوله آگرا

 مقبره اعتماد الدوله آگرا

تصویر مقبره اعتماد الدوله آگرا