معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

معبد پورا لاهور آلوواتو بالی (Pura Luhur Uluwatu Bali) در جنوبی ترین قسمت بالی و در جزیره بوکیت واقع شده است. این معبد مربوط به قرن 11 م بوده و بر روی صخره ای آهکی در ارتفاع 70 متری در بالای اقیانوس هند قرار گرفته است. در محوطه معبد پورا لاهور آلوواتو بالی میمون ها و در ورودی معبد تندیس های گانش را خواهید دید. رقص معروف «کچک دنس» در هنگام غروب در این معبد انجام می شود. 

 

معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

تصویر معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

 معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

تصویر معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

معبد پورا لاهور آلوواتو بالی 

تصویر معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

معبد پورا لاهور آلوواتو بالی 

تصویر معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

 معبد پورا لاهور آلوواتو بالی

تصویر معبد پورا لاهور آلوواتو بالی