معبد پورا باسکی بالی

معبد پورا باسکی بالی (Pura Besakih Bali) در میان کوه های "گونانگ آگونگ" بلندترین کوه بالی، واقع شده است. گویا این معبد برای محافظت جزیره از شر شیاطین ساخته شده است. معبد پورا باسکی بالی  شامل 28 سازه در 7 تراس صعودی است. نام این معبد را از خدای اژدها گرفته اند و برخی معتقدند که در اعماق کوه زندگی می کند. 

 

معبد پورا باسکی بالی

تصویر معبد پورا باسکی بالی

معبد پورا باسکی بالی 

تصویر معبد پورا باسکی بالی

 معبد پورا باسکی بالی

تصویر معبد پورا باسکی بالی