معبد هندو دبی

معبد هندو دبی (Hindu Temple In Dubai) در منطقه بردبی و محله بستکیه واقع شده است. در این معبد الهه ها و بت هایی وجود دارند که گردشگران زیادی برای دیدن آنها به دبی سفر می کنند , هدایایی چون نارگیل ، شیرینی ، شیر ، میوه ، گل ، تصاویر زیبا را تقدیم آنها می نمایند. معبد هندو دبی دارای قسمت های مختلفی از جمله معبد شیوا، معبد سای بابا و معبد کریشنا می باشد. جشن ازدواج بین هندوها نیز در این معبد انجام می شود.  

 

 معبد هندو دبی

تصویر معبد هندو دبی

معبد هندو دبی

تصویر معبد هندو دبی

معبد هندو دبی 

تصویر معبد هندو دبی

معبد هندو دبی 

تصویر معبد هندو دبی

معبد هندو دبی 

تصویر معبد هندو دبی