معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند (Phanom Rung Historical Park Phuket Thailand) معبدی بر بالای یک تپه و متعلق به آیین هندو و شیوا، که در قرن دهم الی سیزدهم بنا شده است. این معبد در فاصله کوتاهی از یک آتشفشان خاموش در شمال شرقی تایلند و روستای نانگ رونگ قرار دارد. معبد فانوم رانگ پوکت تایلند بالای یک تپه ساخته شده تا نمادی از کوه کایلاش که کوهستانی مقدس در آیین هندو بوده و شیوا در آنجا می زیسته، باشد. در 13 آوریل هرسال جشنواره فانوم رانگ برگذار می شود و با تابیدن اشعه های خورشید به 15 ورودی معبد محیطی رمزآلود را ایجاد می کند.

  

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

 معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

 معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند 

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند