معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند (Wat Suthat Bangkok Thailand) در نزدیکی منطقه شهرک چینی ها در بانکوک قدیم قرار دارد. این معبد مکانی مقدس است که در طی مدت 27 سال بنا شده و در طراحی آن ظرافت خاصی را به کار برده اند. در معبد سوتات بانکوک تایلند مجسمه های طلایی رنگ زیادی از بودا را می توانید ببینید. یکی از مجسمه های غول پیکر بودا که از جنس طلاست و حدود 21 متر طول دارد نیز در این معبد نگهداری می شود.

 

معبد سوتات بانکوک تایلند

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند 

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

 معبد سوتات بانکوک تایلند

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند