معبد سری رانگاناساس وامی

معبد سری رانگاناساس وامی در شهر سریرانگام هندوستان واقع شده است. این معبد، پرستشگاه یکی از خدایان هندوها به نام کریشناست که بزرگرین معبد در هندوستان و جهان به شمار می رود. معبد سری رانگاناساس وامی در محدوده ای به وسعت 1116 متر مربع و در فضایی به مساحت 6031 متر مربع ساخته شده است.

 

معبد سری رانگاناساس وامی

تصویر معبد سری رانگاناساس وامی

 معبد سری رانگاناساس وامی

تصویر معبد سری رانگاناساس وامی