معبد راجانادا بانکوک تایلند

معبد راجانادا بانکوک تایلند (Ratchanadda Temple Bangkok Thailand) در بانکوک شهر فرشتگان قرار دارد. مجسمه بودا در داخل یک گلدان در این معبد قرار دارد. در ساخت مناره مخروطی که در بالای این معبد 5 طبقه جای گرفته، به جای رنگ طلایی از آهن سیاه استفاده کرده اند. همچنین برای ساخت معبد فلزات مستحکم را به کار برده اند. معبد راجانادا بانکوک تایلند به سبک معماری برمه ای بنا شده است. در بازار این معبد انواع مجسمه های بودا، جادو، طلسم و معجون عشق را می فروشند. 

  

معبد راجانادا بانکوک تایلند

تصویر معبد راجانادا بانکوک تایلند

 معبد راجانادا بانکوک تایلند

تصویر معبد راجانادا بانکوک تایلند

معبد راجانادا بانکوک تایلند 

تصویر معبد راجانادا بانکوک تایلند

معبد راجانادا بانکوک تایلند 

تصویر معبد راجانادا بانکوک تایلند

 معبد راجانادا بانکوک تایلند

تصویر معبد راجانادا بانکوک تایلند