معبد تین هو کوالالامپور مالزی

معبد تین هو کوالالامپور مالزی (Thean Hou Temple Kuala Lumpur Malaysia) یکی از بزرگترین معابد چینی است که در جنوب شرقی آسیا قرار داشته و در سال 1989 تاسیس شده است. تین هو همان الهه دریاست که این معبد برای او ساخته شده است. جشن های سال نوی چینی، جشن سالانه، جشن روزهای تولد الهه رحمت، الهه Waterfront و خدایان تیان هو در معبد تین هو کوالالامپور مالزی اجرا می شوند.  یک دفتر ثبت ازدواج در معبد وجود دارد که برای برگزاری جشن های عروسی شده و سالانه تقریبا 5000 زوج در این معبد ازدواج می کنند.

 

معبد تین هو کوالالامپور مالزی

تصویر معبد تین هو کوالالامپور مالزی

 معبد تین هو کوالالامپور مالزی

تصویر معبد تین هو کوالالامپور مالزی

معبد تین هو کوالالامپور مالزی 

تصویر معبد تین هو کوالالامپور مالزی