معبد تانا لوط بالی

معبد تانا لوط بالی (Tanah Lot Bali) بر روی یک تخته سنگ و در فاصله 20 کیلومتری دنپاسار قرار گرفته است. این معبد یکی از اساطیر مردم این جزیره بوده و جزو معابد هفت دریا است که به طور زنجیره ای در امتداد ساحل جنوب غربی بالی واقع شده اند. مغازه های زیادی جهت فروش سوغاتی های منطقه در اطراف معبد تانا لوط بالی وجود دارند. بعد از ظهرها و قبل از غروب آفتاب فرصت مناسبی برای رفتن به معبد است. 

 

معبد تانا لوط بالی

تصویر معبد تانا لوط بالی

 معبد تانا لوط بالی

تصویر معبد تانا لوط بالی

معبد تانا لوط بالی 

تصویر معبد تانا لوط بالی

 معبد تانا لوط بالی

تصویر معبد تانا لوط بالی

 معبد تانا لوط بالی

تصویر معبد تانا لوط بالی