معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند (Wat Suwan Khuha Thailand) معبدی در داخل یک غار است که مجسمه های زیادی در آنجا وجود دارد. از جمله آنها یک مجسمه بودا است که به صورت خوابیده قرار داشته و 46 متر طول دارد. این معبد بودای لمیده نیز خوانده می شود. در معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند مدیتیشن و آموزش ماساژ سنتی انجام می شود. 

 

معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

تصویر معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند 

تصویر معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

 معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

تصویر معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند

تصویر معبد بودای خوابیده بانکوک تایلند