معبد آکشاردام دهلی

معبد آکشاردام دهلی یکی از بهترین جاذبه های گردشگری دهلی می باشد که در تاریخ 6 نوامبر سال 2005 به طور رسمی افتتاح شده است. ساختمان معبد جزو بزرگترین معابدی است که تاکنون در جهان ساخته شده است. در ساخت معبد آکشاردام دهلی از سبک های مختلفی استفاده شده که یکی از جالب ترین نکات این است که در ساختمان اصلی هیچ گونه فلزی استفاده نشده و تنها از ماسه شنی و سنگ مرمر بنا شده است. 

 

معبد آکشاردام دهلی

تصویر معبد آکشاردام دهلی

معبد آکشاردام دهلی 

تصویر معبد آکشاردام دهلی

 معبد آکشاردام دهلی

تصویر معبد آکشاردام دهلی