معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی

معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی (Palace of Justice Putrajaya Malaysia) معبدی که با 300 هزار قطعه شیشه ساخته شده است. این معبد در سال 1923 بنا شد و در طول گذر زمان تکمیل گردید. تا اینکه در سال 1991 راهب سری سیناتامبی مسئولیت معبد را عهده دار شد و تصمیم گرفت معبد را به زیباترین شکل ممکن بسازد تا برای هندی هایی که برای عبادت به آنجا می آیند مکانی لذتبخش باشد. ساخت معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی یک میلیون دلار هزینه در بر داشت. 

 

معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی

تصویر معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی

 معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی

تصویر معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی

معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی 

تصویر معبد آرولمیگو‌ سریرا جاکالیامان مالزی