مسجد ییولی مناره آنتالیا

مسجد ییولی مناره آنتالیا (Yivli Minare Mosque Antalya) به دستور "سلطان علاالدین کی قباد سلطان سلجوقی" و در قرن سیزدهم بنا شده است. مناره مسجد دارای 30 متر ارتفاع است که با پیمودن 90 پله می توان به قسمت فوقانی مناره رسید. در موزه قوم نگاری مسجد ییولی مناره آنتالیا انواع جوراب، کیف، چمدان، لباس ها، چادرهای عشایری، ظروف آشپزخانه، گلیم، زیور آلات، گلدوزی، بافندگی و... به چشم می خورند.

 

مسجد ییولی مناره آنتالیا

تصویر مسجد ییولی مناره آنتالیا

مسجد ییولی مناره آنتالیا

تصویر مسجد ییولی مناره آنتالیا

مسجد ییولی مناره آنتالیا

تصویر مسجد ییولی مناره آنتالیا

مسجد ییولی مناره آنتالیا

تصویر مسجد ییولی مناره آنتالیا