مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

مسجد نگارا کوالالامپور مالزی (National Mosque of Kuala Lumpur Malaysia) یکی از مساجد در پایتخت مالزی می باشد. این مسجد در میان 13 هکتار باغ قرار گرفته و در سال 1965 احداث شده است. سقف شبستان اصلی مسجد به صورت ستاره ای با 18 مرکز تقاطع و به رنگ آبی و تک مناره مسجد دارای 73 متر ارتفاع می باشد. مسجد نگارا کوالالامپور مالزی گنجایش 5000 نیایشگر را دارد. در فاصله کوتاهی از این مسجد محلی به نام "ماکام پهلوان" به معنی "قهرمانان مسلمان" قرار دارد که یادآور 7 سیاستمدار مسلمان مالزی است که برای استقلال و آزادی مالزی تلاش فراواانی کردند. 

 

مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

 مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

 مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

 مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی