مسجد شیخ زاید دبی

مسجد شیخ زاید دبی (Sheikh Zayed Mosque Dubai) در شهر ابوظبی قرار دارد. شیخ زاید ابن سلطان آل نهیان نخستین رئیس کشور امارات بوده و نام او بر این مسجد گذاشته شده و آرامکاه او نیز در داخل مسجد می باشد. رعایت حجاب و پوشش اسلامی برای دخول به این مسجد الزامی بوده و افراد غیر مسلمان اجازه ورود به آن را ندارند.  سومین مسجد جهان از لحاظ مساحت و دهمین مسجد جهان از لحاظ حجم و بزرگی مسجد شیخ زاید دبی می باشد. 

 

 مسجد شیخ زاید دبی

تصویر مسجد شیخ زاید دبی

مسجد شیخ زاید دبی

تصویر مسجد شیخ زاید دبی

مسجد شیخ زاید دبی

تصویر مسجد شیخ زاید دبی

مسجد شیخ زاید دبی

تصویر مسجد شیخ زاید دبی

مسجد شیخ زاید دبی

تصویر مسجد شیخ زاید دبی