مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول (Sehzade Mosque Istanbul) در بین دو مسجد فاتح و بایزید و در منطقه فاتح استانبول قرار گرفته است. این مسجد در سال 1543 تاسیس و در سال 1548 به عنوان یادبودی برای "شاهزاده محمد" فرزند سلطان سلیمان افتتاح شد. مسجد گنبدی به بلندی 37 متر و دو مناره به بلندی 55 متر دارد. گنبد اصلی مسجد شاهزاده استانبول توسط چهار گنید دیگر احاطه شده و همچنین شامل بخش های مختلفی چون کارونسرا، مدرسه قرآن، مقبره شاهزاده محمد و آشپزخانه عمومی می باشد. این مسجد اولین بنایی است که توسط "سینان" طراحی شده است. جنس مسجد از سنگ های مرمر و خارا می باشد.  

 

مسجد شاهزاده استانبول 

تصویر مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول 

تصویر مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول 

تصویر مسجد شاهزاده استانبول