مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول (Rustem Pasha Mosque Istanbul) در سال 1561 به فرمان رستم پاشا و با معماری باشکوه و بی نظیر سینان بنا شده است. طبقه پایین مسجد نیز به تعدادی مغازه و مخزن اختصاص داده شده تا برای تامین مایحتاج مسجد رستم پاشا استانبول مورد استفاده قرار بگیرند. به دلیل علاقه زیاد رستم پاشا به تزئینی جات، کاشی کاری های مسجد را با نقش های زیبایی از گل هایی رنگارنگی همچون مینا، لاله، زنبق، رز و میخک آراسته اند. این مسجد در خیابان اوزون کارسی قرار کرفته و فاصله کوتاهی از بازار ادویه دارد. 

 

مسجد رستم پاشا استانبول 

تصویر مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول 

تصویر مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول 

تصویر مسجد رستم پاشا استانبول