مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی (Jumeirah Mosque Dubai) در سال 1978 بنا شده و جزو جاذبه های گردشگری دبی می باشد. یک منبر زیبا در داخل مسجد قرار دارد که به سبک معماری جدید طراحی شده است. این مسجد از دو مناره به طول های چهل متر و یک گنبد شانزده متری تشکیل شده و تصویر آن را بر روی اسکناس های پانصد درهمی دبی درج نموده اند. نمای مسجد جمیرا دبی با سنگ های مرغوب کرمی رنگ تزیین شده است. 

 

مسجد جمیرا دبی 

تصویر مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی 

تصویر مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی 

تصویر مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی 

تصویر مسجد جمیرا دبی

مسجد جمیرا دبی 

تصویر مسجد جمیرا دبی